Home / News / Unsur Angin dalam Diri Manusia

Unsur Angin dalam Diri Manusia

Selain unsur api, dalam diri manusia ada unsur angin. Selain manfaat, unsur ini punya tabiat madhorot. Yaitu, manusia suka mudah berubah-ubah pendirian, berpindah-pindah haluan, mudah goyah oleh pengaruh (luar), gampang tergoda, tertarik ke sana kemari, dan seringkali tidak punya keteguhan. Akibat terbawa tabiat madhorot angin, manusia suka ingin dipuji, pengennya tenar, dan di-elu-elu-kan. Perilaku mudah terpengaruh inilah tabiat madhorot unsur angin. Tiada alat untuk mencegah madhorot unsur ini kecuali dengan menetapkan kalimat yang tetap (qoulu tsabit) yakni (Dzikir) LAA ILAAHA ILLALLOH.”
–Hadrotusyeikh Shodiqul Aqwal Abah Aos Ra Qs–
Salam, al-Khoolish [2 Juli 2017, 10:41] {Bagian 2}
#ManusiaSukaAnginAnginan
#AnginTimurKeTimurBaratKeBarat
#AgarKukuhTetapTeguhHarusPunyaAmalan
#AmalanPenguatJiwaRagaAdalahDzikrulloh
#TetapkanKuatkanKokohkanDiriDgDzikir

Comments

comments

About admin

Check Also

Kenapa Doa’ Syeikh Mustajab

Selama 44 tahun di Suryalaya, Abah mah hanya meng-Amin-kan doa Abah Sepuh [Syeikh Abdulloh Mubarrok ...