Home / Artikel / Tentang Dzikir / Syetan Ganggu Manusia dari 4 Penjuru

Syetan Ganggu Manusia dari 4 Penjuru

Berdasarkan Qs 7:17, Syetan menggoda kita, manusia, dari empat penjuru. Datang menghadang dari arah depan, raga kita diperlambat, dipersulit dan dibuat berat melangkah untuk ibadah, melakukan kebaikan. Sejuta alasan penghalang dihadirkan Syetan ke dalam hati kita. Ketika di tempat ibadah/dalam kebaikan, Syetan mendorong, terus menyorong-nyorong kita dari arah belakang untuk tergesa menyudahi amaliyah (kebaikan). Dihidupkannya lineerrrètasan-lintasan hati tentang urusan dunia yang sedang sibuk kita kerjakan, yang akhirnya membuat kita ingin segera beranjak menyelesaikan/meninggalkan amalan/kebaikan. Ditiupkan dari arah sebelah kanan dan sebelah kiri bisikan-bisikan masalah-masalah yang kita hadapi di tempat pekerjaan (sesuai profesi masing-masing) sehingga menyibukkan ingatan kita dari selain ALLOH. Oleh karenanya, rasakan dan resapkan LAA dari bawah perut hingga ubun-ubun untuk menghalaukan serangan dari depan-belakang, rasakan dan resapkan ILAAHA ke arah (susu) sebelah kanan untuk mengusir serangan dari kanan; rasakan, resapkan dan hujamkan ILLALLOH ke arah (susu) sebelah kiri untuk membubarkan barisan Syetan-Hawa Nafsu di dalam qolbu dari arah kiri

–Hadrotusyeikh Penunduk Syetan Abah Aos Saefulloh Maslul Ra Qs–

Salam, al-Khoolish

#SaatSyetanMenyerangDariDepanKitaBawaannyaMalesManaqibanMalesPulangShohbahKeSirnarasa
#SyetanNyerangDariBelakangSaatManaqibanBawaannyaPengenCepatSelesaiSukaRibutNgobrolMainHP #SaatDiSirnarasaBukannyaShohbahMalahNgelabaDenganSelainAbahAos
#SyetanNyerangDariKananKalauLagiDzikirPengennyaCepetSelesai
#SyetanNyerangDariKiriKalauMauShodaqohSukaMikirMikirAkhirnyaGaJadi

Comments

comments

Check Also

Kunci Pendalam Thoriqoh itu Pengamalan

Pengamalan itu pendalaman. Pengkajian itu pendangkalan –Hadrotusyeikh al-Waasil Ilalloh Abah Aos Ra Qs– Salam, al-Khoolish …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *