Artikel Terbaru

Cegah Bencana Banjir dengan Dzikir

Dalam diri manusia juga ada unsur air. Selain manfaat, unsur ini punya tabiat madhorot. Yaitu, suka nekad, khianat, bawaannya berani hasud kepada sesama. Tak peduli yang lain celaka asal dirinya selamat, yang lain terjatuh asal dirinya tidak, kadang suka mencelakai orang lain, seperti air banjir bandang yang menerjang tak berbelas ...

Read More »

Talqin itu Memasukkan dan Dimasukkan Ruh ke Dalam LAA ILAHA ILLALLOH

Dua tahun setengah Abah diberi riyadhoh oleh Abah Anom untuk mencari dan membaca kitab yang di dalam tertera Hadits Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam yang menerangkan, meski pun seorang Pezina dan atau seorang Pencuri [wa in zana wain syaroko], kalau sudah mendapat Talqin Dzikir –masuk dan dimasuki LAA ILAAHA ILLALLOH– ...

Read More »

Tidak Tau Benar kalau Tidak Salah Dulu

Abah, saya sudah mengamalkan Dzikir dan yang lainnya, tapi kenapa ya saya masih saja suka banyak bikin salah dan masih suka berbuat maksiat…. ‘(Atuh) bagus, sekarang jadi tau salah dan tau benar; jadi tau maksiat dan tau taat… Tau saat berbuat salah dan tau ketika berbuat benar; tau sedang berbuat ...

Read More »

Mengamalkan yang Diamalkan, Meninggalkan yang tidak diamalkan Guru

Jangan meremehkan Amaliyah Mursyid dan jangan suka meng-khilafiyah-kan Sunnah Mursyid. Guru Agung Abah Anom mengamalkan semuanya pasti ada keterangannya, ada sumbernya, tapi tidak suka cerita. Sekali lagi, pasti ada dalilnya dan ada kitabnya. Oleh karenanya, sejak menginjakkan kaki ke Suryalaya tahun 1968, apa yang Abah Anom lakukan Abah lakukan. Sebaliknya, ...

Read More »

Alasan Kenapa Selepas Sholat Bersalaman

Abah, kenapa kalau selepas sholat kita harus bersalam-salaman [mushofahah]. ‘Kan ada keterangan-nya, bageur, ‘seorang muslim itu yang menyelamat-kan kaum muslimin dengan lisan dan tangan-nya’ [al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi]. Kita bersalaman di antaranya supaya kalau terselip sedikit sifat dengki, kesel, benci, iri, sombong di dalam hati, di ...

Read More »

Ujian Kenaikan Pangkat Kewalian

Terhadap segala cobaan yang datang, hadapi. Terhadap halangan dan rintangan, kita harus kuat dan bisa mengatasinya. Agar mampu membuang rasa kecewa atau gundah gulana di sepanjang perjalanan, hidupkan rasa LILLAHI TA’ALA di relung hati, penuhi setiap inci diri dengan Dzikir KHOFI: biarkan IA merambahi setiap lapis kulit, daging, tulang hingga ...

Read More »

Dawam Dzikir untuk Cinta Dzikir

Cinta Dzikir tidak datang tiba-tiba, melainkan harus diusahakan. Tiada cara mengikhtiarkannya kecuali dengan membiasakan dan mendawamkan Dzikir-nya sesuai petunjuk ALLOH dan Rosul-Nya [wadzkuruuhu kama hadakum]. Perlahan pasti (Dzikirnya) meresap ke dalam rasa, yang sering disebut Makrifat: kepasrahan diri hanya kepada ALLOH. Kalau rasa (Makrifat) sudah menjiwa-meragasukma, jangankan saat menunaikan ibadah ...

Read More »