Artikel Terbaru

Thoriqoh itu Mengubah Rongsokan jadi Emas

Ketika menginjakkan kaki ke Suryalaya Guru Agung Abah Anom bersabda, ‘Mereka yang datang ke sini mah sampah.’ Ya, sampah yang diubah beliau jadi manfaat. Kalau emas yang datang dan bermanfaat, itu mah biasa. Tapi kalau sampah lalu jadi manfaat itu yang luar biasa, hebat. Pupuk juga kan dari kotoran/sampah. Semoga ...

Read More »

Orang-orang yang sangat Dicintai ALLOH

ALLOH mencintai orang tua yang taat dan giat beribadah. Tapi ALLOH lebih mencintai (lagi) anak-anak muda yang taat dan rajin beribadah –Hadrotusyeikh Quwwatu Dhu’afa Abah Aos Ra Qs– Salam, al-Khoolish #AnakMudaRajinAmaliyahLebihAllohCintai #MumpungMudaRajinRajinIbadah #OrangTuaRajinAmaliyahSudahSeharusnya #AnakMudaRajinaItuKeren Comments comments

Read More »

Calon Orang Suci

Mesjid adalah tempat paling suci di kolong langit. Orang yang mencintai mesjid dan senang berlama-lama di dalamnya adalah (calon) orang suci. Terbawa suci oleh kesuciannya –Hadrotusyeikh Hayatul Afidah Abah Aos Ra Qs– Salam, al-Khoolish #KabarGembiraParaAktivisMU #BentukCintaMesjidDenganBerMU #MUAdalahMajelisSuciMensucikan #GuruSuciMuridSuciPecintaKesucianJiwa Comments comments

Read More »

Tanda Murid Fana Fi Syeikh

“Seorang murid yang tenggelam dalam lautan fana’ fisyeikh akan merasa semua yang ada tidak ada, semua telah hancur, yang ada hanya Guru-nya. Kalau pun tampak ada dianggap tidak ada [Wujuduhu ka’ adamihi] –Hadrotusyeikh Kaasyiful Ghommah Abah Aos Ra Qs– Salam, al-Khoolish #SemuaTiadaHanyaAbah #AdaTapiTiadaYangAdaHanyaAbah #AbahMeniadaDalamAlloh Comments comments

Read More »

Alasan Kenapa Ceramah Agama Jangan Lama-lama

Ceramah jangan suka lama-lama. Kita ceramah bukan sekali. Pulang ceramah jangan tidur dulu. Kita baru saja ngomong untuk orang lain. Ilmu kita dibawa pulang orang lain. Ilmu kita otomatis berkurang, terkurangi. Jangan besar pasak dari pada tiang. Sebelum tidur tahajud dulu. Kita ngisi lagi, nyetok lagi (ilmu ALLOH). Kalau tidak ...

Read More »

Ikut Guru Mursyid Ikut Rosululloh

Jangan meremehkan Amaliyah Mursyid dan jangan suka meng-khilafiyah-kan Sunnah Mursyid. Guru Agung Abah Anom mengamalkan semuanya pasti ada keterangannya, ada sumbernya, tapi tidak suka cerita. Sekali lagi, pasti ada dalilnya dan ada kitabnya. Oleh karenanya, sejak menginjakkan kaki ke Suryalaya tahun 1968, apa yang Abah Anom lakukan Abah lakukan. Sebaliknya, ...

Read More »

Tanda dan Cara Agar Seseorang Diingat, Dekat, Bersama ALLOH

Cahaya ALLOH (Nur Ke-Muhamad-an yang terpancar dalam diri Hadrot Syeikh Mursyid) itu seperti lampu blitz yang menyala, terang berpendar-pendar, hanya mereka yang menghadap kepada-Nya-lah yang akan memperoleh-menikmati terang cahaya-Nya. Menghadap kepadaNya bukan raga melainkan hati, karena hati tidak punya punggung. Di mana saja, kapan saja, dan arah kemana saja, hati ...

Read More »