Artikel Terbaru

Guru Adalah Tangga Naik-Turun Maqom Spiritual

Abah Anom adalah tangga. Tangga itu alat naik dan turun. Jadi, beliau adalah wasilah untuk naik-turun derajat/maqom murid-muridnya. Tatkala seorang murid naik satu anak tangga maka akan naiklah maqomnya satu tingkatan. Begitupun sebaliknya. Bahagialah murid yang terus mendaki anak tangga…” –Hadrotusyeikh al-Mustaqim Abah Aos Ra Qa– Salam, al-Khoolish [15 April ...

Read More »

Kontraktor Taman Surga

“Di mana saja tempat yang slalu dipakai DZIKIR itulah TAMAN SURGA [roudloh min riyadlil jannah]. Bangunlah tempat-tempat kita, di mana saja, menjadi TAMAN SURGA dengan slalu dipakai amaliyah Dzikir” –Hadrotusyeikh ad-Dzaakir wal Madzkur Abah Aos Ra Qs– Salam, al-Khoolish [28 Maret 2017, 13:40] #JadikanlahRumahmuTamanSurga #JadikanlahKantormuTamanSurga #JadilahPembangunTamanSurgaDimanaSaja   Comments comments

Read More »

Hakikat Dzikir Itu Berhenti Dzikir

“Hakekat Dzikir itu berhenti Dzikr [haqiqotudzikr qothu’dzikr]. Kalau inget berarti masih jauh, kalau sudah bersama maka tidak (perlu) inget lagi.” –Hadrotusyeikh Ma’danuddaqoiq Abah Aos Ra Qs– Salam, al-Khoolish [9 Mei 2017, 12:59] #AbahSudahTidakIngetAllohLagi #AbahSudahSedangAkanDanSlaluBsamaAlloh #IngetAbahIngetAlloh #BersamaAbahBersamAlloh Comments comments

Read More »

Amalan Penghancur Rintangan Hidup

“Jangan suka nyebut ada penghalang/rintangan. Penghalang terbesar kemajuan hidup kita adalah diri kita sendiri. Cara menghancurkan penghalang dalam diri tiada lain dengan Dzikir Jahar yang banyak…” –Hadrotusyeikh Problem Solver Abah Aos Ra Qs– Salam, al-Khoolish [13 Mei 2017, 17:42] #KuatkanDiriDenganDzikir #MusuhTerbesarAdalahDiriSendiri #BenahiDiriUntukKemajuanDiri Comments comments

Read More »