Artikel Terbaru

Hakikat Shirothol Mustaqim

“Setiap kali sholat, setiap kali berkirim doa’ (dengan) al-Fatihah, kita slalu bermohon agar ditunjukkan ke jalan orang yang lurus [shirothol mustaqim] dan jalan orang yang telah mendapat nikmat.. [shirotholladzina an’amta ‘alaihim]. Ketahuilah, yang dimaksud jalan yang pertama tiada lain adalah Hadrot Syeikh Mursyid dan yang kedua Talqin Dzikir (dan mengamalkannya). ...

Read More »

Guru Adalah Tangga Naik-Turun Maqom Spiritual

Abah Anom adalah tangga. Tangga itu alat naik dan turun. Jadi, beliau adalah wasilah untuk naik-turun derajat/maqom murid-muridnya. Tatkala seorang murid naik satu anak tangga maka akan naiklah maqomnya satu tingkatan. Begitupun sebaliknya. Bahagialah murid yang terus mendaki anak tangga…” –Hadrotusyeikh al-Mustaqim Abah Aos Ra Qa– Salam, al-Khoolish [15 April ...

Read More »

Kontraktor Taman Surga

“Di mana saja tempat yang slalu dipakai DZIKIR itulah TAMAN SURGA [roudloh min riyadlil jannah]. Bangunlah tempat-tempat kita, di mana saja, menjadi TAMAN SURGA dengan slalu dipakai amaliyah Dzikir” –Hadrotusyeikh ad-Dzaakir wal Madzkur Abah Aos Ra Qs– Salam, al-Khoolish [28 Maret 2017, 13:40] #JadikanlahRumahmuTamanSurga #JadikanlahKantormuTamanSurga #JadilahPembangunTamanSurgaDimanaSaja   Comments comments

Read More »