Home / News / Dzikr Jahar Itu Syiar Dakwah

Dzikr Jahar Itu Syiar Dakwah

Kalimah Dakwah sebenar-benarnya ke jalan Kebenaran adalah LAA ILAAHA ILLALLOH [kalimatu-da’watul-haq laa ilaaha illalloh]. Dakwah berjam-jam tidak sempurna kalau belum mengajak orang untuk ber-LAA ILAAHA ILLALLOH, karena tidak ada materi ajakan yang lebih utama daripada ini: 124 ribu Nabi dan 124 ribu wali diutus ALLOH untuk mengajak manusia agar ber-LAA ILAAHA ILLALLOH. Ketika kita melaksanakan Dzikir Jahar, mutlak kita sedang ber-dakwah, men-syi’ar-kan LAA ILAAHA ILLALLOH kepada siapa saja di dunia ini yang punya telinga, termasuk kita. Dalam Qs 16: 125 diterangkan, ‘Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan al-Hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan berbantah dengan cara yang baik’ [ud’u ila sabili robbika bil hikmah wal mau’idhotil hasanah wa jadilhum bil lati hiya ahsan]. Ketiga materi ajakan dalam ayat tersebut, baik untuk ke dalam maupun keluar diri, tiada lain kecuali (Dzikir) LAA ILAAHA ILLALLOH

–Hadrotusyeikh Dai’ al-Haq Abah Aos Ra Qs–

Salam, al-Khoolish

#DzikirJaharAdalahJugaCaraKitaBerDakwah
#DakwahItuPerintahDanTugasSuci
#DakwahDenganDzikirJaharAdalahPekerjaanSuci
#PekerjaanSuciUntukKesucianJiwa
#KesucianJiwaUntukMenujuDanSlaluBersamaYangMahaSuci

Comments

comments

Check Also

Amalan Agar Ruh Tidak Dipenjara di Alam Karantina

Alam barzakh adalah alam karantina. Alam barzakh bukan hanya cerita tentang alam selepas kematian tapi ...