Home / News / Ciri Orang Penerima Nikmat Paling Agung

Ciri Orang Penerima Nikmat Paling Agung

“Kalau seseorang telah mendapat ilham mau (irodat) belajar Dzikir maka dia tidak akan pernah berjumpa dengan kematian sampai ia mendapat Talqin Dzikir. ‘Dan tidak ada nikmat ALLOH yang paling Agung daripada dianugrahnya seseorang ilham untuk mau belajar Dzikir’ [wa maa an’amalloh ni’matan a’dzomu min anbyulhimahu dzikrohu]. Mendapat ilham mau saja sudah merupakan Nikmat yang paling agung apalagi telah mendapatkan Talqin (Dzikir) lalu mengamalkannya.”
–Hadrotusyeikh Shohubul Himmah wa Syafaat Abah Aos Ra Qs–
Salam, al-Khoolish [16 Mei 2017, 07:49] #JadilahWasilahAnugrahNikmatAgung
#JadilahPecanduPengedarTalqinDzikir
#BerbahagialahYangTelahMendapatTalqin
#SungguhBahagiaBagiYangTelahMengamalkanDzikirMahaAgungKepadaYangMahaAgungDariGuruAgung

Comments

comments

Check Also

Dzikr Jahar Itu Syiar Dakwah

Kalimah Dakwah sebenar-benarnya ke jalan Kebenaran adalah LAA ILAAHA ILLALLOH [kalimatu-da’watul-haq laa ilaaha illalloh]. Dakwah ...