Home / Artikel / Tentang Manaqib

Tentang Manaqib

Manaqiban Itu Perintah ALLOH

Hadir di Majlis Manaqiban itu menjalankan perintah ALLOH. Mengapa? Selain Majlis Amaliyah, Manaqib merupakan Majelis Ilmiyah. Dengan demikian, hadir Manaqiban itu kita sedang menimba ilmu. Dan menimba ilmu wajib, karena itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam, ‘Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim’ [tholabul ilmi faridhotun ‘ala kulli …

Read More »

Tanda Murid Hidupnya Menjiwai dan Dijiwai Manaqib

Hakekat Manaqib ialah riwayat penuh teladan dari kisah perjalanan Syeikh yang hidup [as-syaikh al-hayy] saat ini dari semenjak dilahirkan hingga sekarang. Dengan demikian, hakekat membaca Manqobah ialah ‘melihat’, mendengar, dan mengikuti perilaku dan kebiasaan Syeikh zaman-nya [as-syeikh fi hadza-dzaman]. Terhadap Manqobah, syukur kalau sampai mengerti… Kalau pun tidak, percaya saja …

Read More »

Manaqiban adalan Maulid Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi Wasallam

Memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam tidak harus nunggu bulan ‘Mulud’. Kalau yang lain memperingati setiap setahun sekali, Alhamdulillah, sejak dideklarasikan di Mesjid Istiqlal pada 2016, kita bisa memperingati Maulid Nabi setiap bulan, setiap minggu, setiap hari bahkan setiap saat dengan melaksanakan Manaqib. Karena, Manaqiban ini telah ditetapkan …

Read More »

Hakekat Manaqib Itu Meneladani Masyayikh yang Berbudi Luhur

Jadi Manaqib itu, sekali lagi, menerangkan kisah leluhur yang berbudi utama, yang berakhlak mulia, dan yang jejak langkahnya patut jadi suri teladan kita semua. Semua thoriqoh mendedahkan Manaqib para Masyayikh-nya. Manaqib Syeikh Saman didedahkan para pesuluk Thoriqoh Samaniyah; Manaqib Syeikh Sazili didedahkan para pesuluk Thoriqoh Syadziliyah; Syeikh Satari dan yang …

Read More »

Kenapa Manaqiban Disebut Majelis Orang yang Sudah Mendapat Ridho Alloh

Masih suka banyak yang tanya apa Manaqiban itu, ‘Manaqib itu bahasa Arab, artinya Riwayat Hidup. Dalam hal ini, ditujukkan untuk sejarah orang-orang yang ber-Akhlak, yaitu, mereka yang bisa dijadikan contoh oleh kita dalam segala perbuatannya, yang bisa kita terima segala wejangannya. Dalam Kitab hadits Bukhori Muslim Juz empat sudah dicantumkan …

Read More »

Menempuh Jalan Kesucian Jiwa itu Jihad fi Sabilillah

Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam adalah manusia yang suci-nya bukan hasil usaha. Manaqib adalah sejarah orang yang suci-nya merupakan hasil usaha. Kesucian/ke-quddus-an para Nabi itu bukan hasil usaha. Tapi kesucian para Wali, sejak Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sampai sekarang adalah merupakan hasil usaha. Hasil mujahadah [jihad tiada …

Read More »

Manaqib itu Kisah Tauladan Untuk Teladan Hidup

Masih suka banyak yang tanya apa Manaqiban itu, ‘Manaqib itu bahasa Arab, artinya Riwayat Hidup. Dalam hal ini, ditujukkan untuk sejarah orang-orang yang ber-Akhlak, yaitu, mereka yang bisa dijadikan contoh oleh kita dalam segala perbuatannya, yang bisa kita terima segala wejangannya. Dalam Kitab hadits Bukhori Muslim Juz empat sudah dicantumkan …

Read More »

Isro’ itu Perjalanan Manaqib ke Mesjid-mesjid

Isro itu bukan hanya tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad dari Mesjidil-Harom ke Masjidil-Aqso, tapi juga tentang perjalanan kita melaksanakan Manaqib(an) dari satu mesjid ke Mesjid lainnya. Itulah hakikat Isro. Siapa saja yang suka Manaqib dari mesjid ke mesjid berarti ia sedang melakukan (perjalanan) Isro.” –Hadrotusyeikh Guru Mi’roj Abah Aos Ra …

Read More »

Kapan Kiamat? Ini Jawabannya

“Hari Kiamat itu hari di mana ruh berpisah dengan jasad.” –Hadrotusyeikh Nuurus-saroir Abah Aos Ra Qs– Salam, al-Khoolish [10 April 2017, 17:04] #KarenaTidakTahuKapanBersiaplah #BisaHariIniBisaBesok #BersihBersihDiriHariIni #BersamakanDiriDenganNya

Read More »

Ciri Seorang Al Mahdi

“Datang ke tempat manaqiban itu merupakan ‘sujud syukur dengan langkah’ karena kita telah Alloh pilih menjadi orang-orang yang telah mendapat petunjuk-Nya [Al Muhtadien, bentuk jamak. Al Mahdi, bentuk tunggal]. Alhamdulillah.” –Hadrotusyeikh Quthbul Aulia Abah Aos Ra Qs– Salam, al-Khoolish [18 Maret 2017, 22:35]

Read More »