Home / News / Alat Penyelaras Kehidupan

Alat Penyelaras Kehidupan

Tiada alat untuk menselaraskan kehendak ruhani [niat melakukan kebaikan] dengan tindakan jasmani [terwujudkan] kecuali dengan dua Dzikir (jahr dan khofi) yang dilaksanakan secara apik, harmoni, dan memenuhi syarat-syaratnya, seperti telah dipandukan Tuan Syeikh: punya wudlu, kuat suara dzikir lisannya sekuat ketukan dzikir hatinya. Jangan sampai dzikir lisannya kencang tapi hatinya kendor, lupa kepada Alloh. Harus selaras luar dalamnya, sama-sama ingat kepada Alloh…”
–Hadrotusyeikh Ka’batul Abror Abah Aos Ra Qs–
Salam, al-Kholish [3 April 2017, 13:25] Contoh selaras:
#HatiInginManaqibJasmaninyaDibisakanManaqib
#HatiInginMenolongJasmaninyaDimaukanBergerakMenolong
#HatiInginShodaqohTangannyaDigerakkanMengeluarkanUangUntukShodaqoh

 

Comments

comments

Check Also

Cara Memparipurnakan Ibadah

Ibadah harus paripurna, hadir tiga-tiganya. Satu, Islam itu ibadah raga. Pekerjaan jasad, terlihat gerak-gerik lahirnya, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *