Home / News / Alat Penyelaras Kehidupan

Alat Penyelaras Kehidupan

Tiada alat untuk menselaraskan kehendak ruhani [niat melakukan kebaikan] dengan tindakan jasmani [terwujudkan] kecuali dengan dua Dzikir (jahr dan khofi) yang dilaksanakan secara apik, harmoni, dan memenuhi syarat-syaratnya, seperti telah dipandukan Tuan Syeikh: punya wudlu, kuat suara dzikir lisannya sekuat ketukan dzikir hatinya. Jangan sampai dzikir lisannya kencang tapi hatinya kendor, lupa kepada Alloh. Harus selaras luar dalamnya, sama-sama ingat kepada Alloh…”
–Hadrotusyeikh Ka’batul Abror Abah Aos Ra Qs–
Salam, al-Kholish [3 April 2017, 13:25] Contoh selaras:
#HatiInginManaqibJasmaninyaDibisakanManaqib
#HatiInginMenolongJasmaninyaDimaukanBergerakMenolong
#HatiInginShodaqohTangannyaDigerakkanMengeluarkanUangUntukShodaqoh

 

Comments

comments

Check Also

Kenapa Dzikir Harus Fokus

Kalau kita sedang belajar Dzikir dan meniti jalan [thoriqoh], tidak usah peduli pikiran orang lain. ...